เป็นวิชาที่สอบเรื่องราว ให้กับผู้ที่มาพบเจอ ว่ามาด้วยเหตุอะไร เรื่องอะไร เพื่ออะไร หวังอะไร ต้องการอะไร เราสามารถดูได้เหมือน ญาณทิพย์ ตาทิพย์เลยทีเดียว