ดูบุญวาสนาบารมี ของแต่ละคน ยศฐาบรรดาศักดิ์ ทรัพย์สิน เงินทอง ว่าชีวิตที่เกิดมา มีบุญวาสนา ร่ำรวย ฐานะดีกว่าวงศ์ตระกูล หรือไม่ ต้องตรวจจากอินทรภาส และ บาทจันทร์