ศาสตร์ลึกลับบอกถึงกรรมในอดีต กรรมปัจจุบัน กรรมในอนาคตที่ติดตามตัวเจ้าชะตา และความซ่อนเร้นไม่เปิดเผยปิดบังที่มาที่ไปของเจ้าชะตา ได้อย่างน่าฉงน