คณาจารย์บ้านโหรา : อาจารย์ สัมพันธ์ กำบังภัย

ศาสตร์ประจำตัวของอาจารย์สัมพันธ์แห่งบ้านโหรา การนำวงจรดวงดาว และความสัมพันธ์แห่งวัฏจักร ของโลกมนุษย์ มาผสมผสานเป็นวิชาสถิติ ตรรกวิทยา ที่เรียกว่า “วิชาโหราศาสตร์” โดยนำมาใช้จากประสบการณ์กว่า ๖๐ ปี ในฐานะนักพยากรณ์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมอย่างครบถ้วนทุกศาสตร์วิชา จนได้รับการยอมรับในปัจจุบัน

ประวัติ : อาจารย์ สัมพันธ์ กำบังภัย

เรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัย... ท่านจบการศึกษาที่วัดมกุฏกษัตริย์ติยาราม ไปเรียนต่อที่อเมริกาที่ Florida's Community Colleges ด้านการ Make-up และ Effect ตลอดเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา ท่านใช้ชีวิตอย่างโชกโชน ของความเป็นนักต่อสู้ ทั้งภายในและต่างประเทศ จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ชีวิตด้วยหลักเหตุและผล ตามหลักจิตวิทยา ปรัชญา และตรรกวิทยา

เมื่อท่านกลับมาเมืองไทย ก็ได้นำวิชาความรู้ต่างๆด้าน Make-up และการทำ Effect เข้าสู่วงการภาพยนต์ไทยเป็นครั้งแรก เช่นเรื่องแผ่นดินของเรา, แผลเก่า, แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู, แม่นาคพระโขนง, ผีหัวขาด, ดวง,ชู้ และแต่งหน้านักโฆษณาให้กับสบู่หอมลักษณ์เป็นต้น

นอกจากนั้น ท่านได้เข้าทำงาน กับบริษัทฯโฆษณามากมาย เช่น บริษัท แมคแคน-แอริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, โอกิลวี่แอคชั่น ฯลฯ

 

ศาสตร์ประจำตัวของอาจารย์สัมพันธ์

ยึดถือหลักที่มีเหตุ จะต้องแสดงผล โดยการผสมผสาน วงจรของดวงดาวที่สัมพันธ์กับ วัฏจักรของโลกมนุษย์ ในความเป็นจริงของชีวิต ที่ตนเองประสบมาอย่างโชกโชน หลักการนี้เองจึงเป็นที่มาของโดยใช้วิชาสถิติ ตรรกวิทยา และปรัชญา ที่เรียกว่า “วิชาโหราศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามหลักพุทธศาสนา

ด้านโหราศาสตร์ และพิธีกรรมนั้นได้ร่ำเรียนมาจาก ท่านอาจารย์เทพ อมรพงษ์ ผู้ชำนาญด้านไสยศาสตร์และคาถาอาคม และที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง คืออาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณ์ ผู้แต่งหนังสือพรหมชาติ และได้รับคำแนะนำจาก ท่านอาจารย์ส.แสงตะวัน และอาจารย์อีกหลายท่านที่ให้คำแนะนำ โดยทางอาจารย์สัมพันธ์ ใช้วิธีครูพักลักจำมา ประกอบกับชีวิตครอบครัว ทางคุณลุงของอาจารย์สัมพันธ์ เป็นนักโหราศาสตร์ ท่านจึงได้ปลูกฝั่งวิชาโหราศาสตร์ให้มาโดยตลอด

การค้นคว้าวิชาโหราศาสตร์ ของอาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัย ได้จากการชอบการเดินทาง ได้เดินทางไปภาคอีสาน ก็กวาดเก็บความรู้เรื่อง “ตำนานเจ็ดตัว” ในเวลาต่อมา ก็ได้เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ไปเก็บเกี่ยววิชาเรื่อง “การทำพิธีกรรม ควบคู่กับวิชาโหราศาสตร์ หรือเรียกว่า “ครูโหร” และต่อมาได้รู้จักกับนักพยากรณ์ชาวพม่า จึงได้ความรู้เกี่ยวกับ “โหราศาสตร์พม่า” มาอีกแขนงหนึ่ง

อาจารย์สัมพันธ์ เคยไปศึกษาโหราศาสตร์ทางจิต กับชาวรัสเซีย เป็นการวิชาสะกดจิต ตนเองหรือการทำกสิน เพื่อเปิดจิตใต้สำนึก สำหรับการสร้างสมาธิ ในการทำสิ่งต่าง ๆ เป็นผลให้อาจารย์ สามารถเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรม ไว้ว่าเรื่องใด ก็จะเกิดผลได้อย่างแท้จริงอย่างที่ต้องการ เพราะความแน่วแน่ทางจิตที่ได้สะสมมา

 

ประวัติการการเรียนรู้ทางไสยศาสตร์

อาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัยได้ศึกษาด้านไสยศาสตร์ จากหลวงพ่อเจ้าคุณวิกรมมุณี วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา ซึ่งมารดาของท่านเป็นผู้ที่สร้างวัดให้กับวัดต่างๆ เช่น ปากน้ำ วัดหน้าต่างนอก ฯลฯ เป็นเหตุให้ท่านจึงสามารถเก็บเกี่ยว วิชาการทางไสยศาสตร์ ได้อย่างถึงก้นบึ้งของวิชา แต่เริ่มเรียนอย่างจริงจัง กับอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณ์ ท่านได้สอน “วิธีทำน้ำมันพราย” และ “วิชาองค์อุบาทว์ต่างๆ” เช่น บ้านที่อยู่แล้วไม่เจริญ มีแต่ปัญหา (บ้านจัญไร) จะแก้ไขอย่างไร? การแก้พวกถูกมนต์ดำ (ถูกของ) ถูกเสนียดจัญไร หรือพวกที่เป็นลมเพ ลมพัด เกี่ยวกับเรื่องรางของขลัง อาจารย์สัมพันธ์ ได้เรียนวิชาปลุกเสก ”กุมารทอง” จากหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม แต่ละอย่างล้วนมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์และเล่าขานกันมาทุกวันนี้ วัตถุมงคลของท่าน ไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงาม แต่เน้นเรื่องพุทธคุณ เพราะท่านตั้งใจสร้างเพื่อให้บูชาพกติดตัว ป้องกันภัยต่างๆ ซึ่งอาจารย์สัมพันธ์ ได้ยึดถือแนวความคิดของหลวงพ่อเต๋ มาตลอด และได้ร่ำเรียนวิชา “ลงนะหน้าทอง” จากพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่อง คงกระพันชาตรี และการเสริมมงคล

 

ผลงานด้านการสอน

ได้เริ่มเข้าสู่วงการโหราศาสตร์ โดยได้เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยและสโมสรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ ที่กศน.ทั่วไป, สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย และยังถูกเชิญไปเป็นอาจารย์สอนที่ต่างๆ อีกมากมาย เช่น สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ และ สมาคมโหรโลก ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ชิมไปบ่นไป ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของท่านสมัคร สุนทรเวช ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่

จากเวลาที่ผ่านมา ๖๐ ปี ท่านอาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัย ใช้ศาสตร์แห่งสมาธิจิต ตามหลักพุทธศาสตร์ศาสนา ที่สำคัญลืมไม่ได้ ในอดีตท่านเป็นนักโหราศาสตร์เป็นคนแรก ที่นำวิชาโหราศาสตร์ มาพยากรณ์ทางโทรทัศน์ ช่องไทยสกาย ทำให้ท่านเป็นที่รู้จัก และโด่งดังมาก ในวงการโหราศาสตร์

 

ผลงานด้านงานเขียน

๑. โหราศาสตร์ กับวรรณคดี นำวรรณคดีไทยหลายเรื่อง มาสอดแทรกเนื้อหา ทางโหราศาสตร์ให้เข้าใจว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นมีมานาน และสามารถมองเห็นภาพ ในเรื่องความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีได้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องโมรา เรื่องกากี เรื่องขุนช้างขุนแผน

๒. ตัวเลขไทย กับโหราศาสตร์ เป็นการนำเรื่องของเลขไทย ที่ใช้มาเรียบเรียง เพื่อให้เข้าใจว่า ตัวเลขที่บอกถึงเรื่องโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เช่นเรื่อง อาถรรพ์ตัวเลข, เลขศาสตร์

๓. พื้นฐานและความเข้าใจในวิชาโหราสตร์ เป็นหนังสือที่ควรรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ เช่น เรื่องพฤติกรรมดาว, คัมภีร์โหรตอนพฤติกรรมดาว เรื่องนพพระเคราะห์กับนิทานชาติเวร, เรื่องเจ็ดตัวมหาศูรย์, เรื่องเจ็ดตัวมหาอุจจ์

๔. โหงวเฮ้ง กระผมเชื่อว่าการเป็นนักพยากรณ์ จะต้องเรียนรู้เรื่อง “โหงวเฮ้ง” เป็นองค์ประกอบของการพยากรณ์ เพื่อจะได้พยากรณ์ได้กระชับ และเม่นยำขึ้น จึงได้คิดเรียบเรียงเรื่องโหงวเฮ้ง 2 เรื่อง คือ โหงวเฮ้งหน้าสัตว์, โหวงเฮ้งกับการแต่งหน้าและ การเสริมบุคคลิค

๕.ตีดวงแตก เป็นการนำเรื่องชีวิตของบุคคลที่รู้จัก มาตีดวงให้เข้าใจ ในหลากหลายวิชาของการทำนายเชิงโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นการผสมผสาน การทำนายวิชาเจ็ดตัว และดวงมาตรฐาน เช่น เรื่องนระเอกเกณฑ์ เรื่องอัมพุจตุเกณฑ์ ฯลฯ

๖. ได้เรียบเรียงหนังสือโหราศาสตร์กสิน เช่น โหราศาสตร์ด้านสัญลักษณ์ เช่น ดูดวงจากใบไม้ ดูดวงจากข้าวสารเสก ดูดวงจากทรายเสก ดูดวงจาก ธูปเสก ดูดวงจากหินสีเสก ดูดวงจากดอกไม้ ดูโหงวเฮ้ง ดูดวงจากดัชนีพยากรณ์ และยัง เขียนคอลัมน์ลงนิตยสาร ชิมไปบ่นไป

 

นอกจากนั้นอาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัยยังเป็นนักพัฒนา

จึงมาทำการสร้างอุทยานพระศรีฆเนศ เนื่องจากท่านคิดว่าจากประสบการณ์ทั้งชีวิตผ่านชีวิต จะทำอย่างไร จะคืนความรู้สู่สังคมอย่างมีประโยชน์ในภพนี้ จึงได้นำวิชาความรู้ต่างๆทั้งหมด เช่นวิชาโหราศาสตร์, พิธีกรรม, Make-up และการทำ Effect มาเป็นแนวคิด ในการสร้างสวนแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวมแห่งการบูชาเทพและพิธีกรรม และที่ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ต่อไปในอนาคต ทั้งยังจะจัดเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านโหราศาสตร์ทั้งหมด สำหรับผู้ต้องการ จะศึกษาค้นคว้า

ดังนั้นเมื่อชีวิตไม่เคยหยุดหย่อน เรื่องการหาความรู้ ทางวิชาโหราศาสตร์แม้นแต่น้อย โดยตั้งใจว่า จะเป็นผู้ถ่ายทอด และทำพิธิภัณฑ์ ทางด้านวิชาการ เรื่องโหราศาสตร์และพิธีกรรม สำหรับชนรุ่นหลัง จากปณิธานมั่นคงไม่เอนเอียง ในปัจจุบันนี้ อาจารย์สัมพันธ์ กำบังภัย ได้สร้างสถานที่ทำพิธีกรรม ตามที่ตนเองถนัด และสะสมมา สถานที่นั้นเรียกว่า “อัมพวาสวนพระศรีมหาเทพ” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ใกล้อบต.บางนางลี่ อำเภออัมพวา

 

ผลงานด้านไสยเวช และพิธีกรรมต่างๆ

๑. การลงนะหน้าทอง และสาลิกาลิ้นทอง เป็นการสร้างเสน่ห์ เป็นยอดมนต์มัดใจ อีกบทหนึ่งมีพลังทางเมตตามหานิยมสูง ส่งเสริมให้ใครๆก็รัก เหมาะมากๆกับผู้ที่ทำงานด้านพบปะผู้คนมาก หรือติดต่อประสานงานกับผู้คน งานออกสื่อ ออกสังคมต่างๆ

๒. การครอบเศียรครู เป็นพิธีกรรมที่เคียงคู่กับสังคมไทยมาช้านาน เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากคุณไสยมนต์ดำ และเปิดรับตบะบารมีจากเศียร ที่ท่านนับถือเป็นครู เพื่อให้เกิดสมาธิเข้าถึงญาณหยั่งรู้ในตัวอีกด้วย

๓. การตั้งศาล การตามคติไทย มีความเชื่อดั้งเดิม "พระภูมิ" หรือ "ภูมิเทวดา" ผู้มีหน้าที่รักษาอาณาเขตที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ได้อัญเชิญมาสิงสถิต ณ ศาลซึ่งได้จัดสร้างไว้ เชื่อว่าการตั้งศาลเป็นการกระทำที่เป็นสิริมงคล แก่เจ้าของที่ดิน และครอบครัว ตลอดจนผู้อาศัย เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้าน และบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การตั้งศาลมีดังนี้ ศาลพระภูมิ พระพรหม พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พญาครุฑ พญานาค เจ้าพ่อต่างๆ เจ้าแม่ต่างๆ และองค์เทพทุกพระองค์ที่นับถือ

๔. การถอนอุบาทว์ เป็นการส่งหรือพิธีกรรมในการสังเวยตามแบบล้านนา เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เช่น ความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย ประสบเหตุ เช่น ไฟไหม้บ้าน หรือมีเคราะห์ร้ายต่างๆ บ่อยครั้งซึ่งเชื่อกันว่า อาจมีมีสาเหตุจากถูกผีหรืออำนาจอื่นกระทำ การแก้ไขอย่างหนึ่ง และการส่งหรือการสังเวย แก่เทพหรือผีนั้นๆโดยตรง เพื่อจะได้พ้นจากสภาพที่เลวร้ายนั้น ๆ ได้ เช่น พิธีพลิกแผ่นดิน พิธีถอนพิษจากการเจ็บป่วย พิธีถอนต้นไม้ใหญ่ พิธีถอนต้นไม้เทพารักษ์ พิธีถอนผีตายโหง พิธีถอนจอมปลวก ถอนเรือ ถอนแพ และการย้ายสุสานทุกชนิด

๕. การทำบวงสรวง เป็นพิธีการทางพุทธศาสนา ที่คณาจารย์ได้ กระทำเพื่อ เป็นการตอบรับความกตัญญู ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิต และอัญเชิญให้ครูบาร์อาจารย์ มาร่วมโมทนา ในการทำกิจกรรมที่กระทำให้ มีความสุข สดชื่น และสมหวังในการทำกิจกรรมนั้นๆ ถือว่าเป็นการเสริมมงคล เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวดา รุกขเทวี เป็นต้น

๖. งานด้านการปลุกเสก ก็จะมีการทำพิธีบรรจุหัวใจ พิธีปลุกเสก หรือ พิธีพุทธาภิเษกแล้ว เป็นการเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์ หรือพุทธคุณให้กับวัตถุนั้นๆ โดยต้องมีองค์ประกอบ เช่น การคำนวณหาฤกษ์พิธี การจัดพิธีกรรมได้อย่างถูกต้องตามตำราพลังจิตของ ผู้สร้างปลุกเสธ เช่น

 • ปลุกเสกเทวรูปทุกชนิด และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกกุมารทอง และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกรักยม และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกลูกกรอก และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกรุกขเทวี และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกรุกขเทวา และบรรจุใจ
 • ปลุกเสกลายสัก และบรรจุใจ

๗. สอนด้านพิธีกรรม

 • ลงนะหน้าทอง สาลิกาลิ้นทอง
 • ลงยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ แล้วเสกเข้าร่างกาย
 • อาบน้ำมนต์
 • การเหยียบไฟหัวใจพระแม่กาลี
 • พลังจักรวาล หัตถ์มหากาฬ